Zespół transporterów ze zintegrowanym sterowaniem

<

Zespół składa się z trzech transporterów, dwóch taśmowych oraz jednego łukowego  modularnego.

 

Przenośniki zostały zaprojektowane i wykonane w celu połączenia maszyn danego procesu produkcyjnego. 

 

Transportery posiadają zintegrowane sterowanie ze wspólnej szafy sterowniczej posadowionej na niezależnej konstrukcji. 

W szafie sterowniczej przygotowano styki do podłączenia nadrzędnego układu bezpieczeństwa maszyny współpracującej. 

 

Zespół posiada zintegrowany układ bezpieczeństwa dla całego zespołu przenośników. Po załączeniu zasilania konieczne jest zresetowanie układu, celem jego powtórnego zazbrojenia. 

Wciśnięcie wyłącznika awaryjnego skutkować będzie wyłączeniem wszystkich trzech transporterów. 

 

Zespół posiada dwa tryby sterowania manual / auto wybierane z poziomu szafy sterowniczej.       

Galeria realizacji