POLITYKA PRYWATNOŚCI
Inter Trade Sp. z o.o.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze zmianami wynikającymi z RODO prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną:

 1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inter Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Legionów 243 A.
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Inter Trade Sp. z o. o. w celach niezbędnych do realizacji umowy handlowej lub w przypadku jej braku – przedstawienia oferty handlowej, realizacji zamówienia oraz możliwości wystawienia dokumentów magazynowo- księgowych.
 3. Dane osobowe które są przetwarzane to m.in. imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane niezbędne do realizacji procesów, o których mowa w punkcie 2.
 4. Inter Trade Sp. z o. o. administruje Pana/Pani dane osobowe zgodnie z:
  – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,- ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikomAdministratora Danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pani/Pan także prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 11. W celu realizacji punktu nr 8 oraz w przypadku skorzystania z prawa do cofnięcia zgody prosimy o przesłanie e-maila na adres: daneosobowe@intertrade.com.pl.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji działań, o których mowa w punkcie 1.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art.22. RODO.

Informujemy, iż polityka bezpieczeństwa serwisu www oraz polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych naszej firmy zostały dostosowane do obecnych przepisów prawnych.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SERWISU WWW

 

Przedmiot polityki bezpieczeństwa serwisu www

Niniejsza polityka bezpieczeństwa obejmuje informacje dotyczące danych osobowych użytkowników, które są gromadzone podczas korzystania online z witryny internetowej oraz Platformy Sprzedaży B2B dostępnych na www.intertrade.com.pl, a także o sposobie przetwarzania tych danych.

Dane obejmują wszystkie otrzymane informacje odnoszące się do osoby użytkującej witrynę www.intertrade.com.pl zwanej dalej użytkownikiem tj.

 • adres IP użytkownika i jego zachowanie na stronie internetowej,
 • login i hasło w przypadku logowania do platformy „Direct”,
 • imię i nazwisko, adres email, nr telefonu oraz pozostałe dane przekazane dobrowolnie podczasprzesyłania aplikacji w zakładce „Praca”.

  Podmiot odpowiedzialny

  Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki bezpieczeństwa serwisu www.intertrade.com.pl jest Inter Trade Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Legionów 243 A. Podmiot realizuje niniejszą politykę w oparciu o postanowienia:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r.

 

Gromadzenie i wykorzystanie danych

1. Dane o charakterze nieosobowym:

Zbieramy dane podczas wizyty w serwisie www.intertrade.com.pl, które mają charakter nieosobowy oraz służą nam do celów wyłącznie statystycznych, a także umożliwiają nam doskonalenie oferty handlowej prezentowanej online.

Są to dane nieosobowe takie jak:

 • lokalizacja (kraj, miasto),
 • czas sesji,
 • nazwy odwiedzanych podstron serwisu,
 • wyszukiwane słowa kluczowe,
 • typy urządzeń z których korzystano, a także powiązania pomiędzy powyższymi danymi.

2. Dane osobowe:

Gromadzimy dane przekazane nam wyłącznie dobrowolnie przez użytkowników podczas wysyłanie formularzy aplikacyjnych w zakładce „Praca”.

Są to takie dane jak:

 • imię, nazwisko,
 • numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny,
 • data urodzenia,
 • historia wykształcenia, doświadczenie, kwalifikacje, wizerunek.

Gromadzimy dane przekazane nam wyłącznie dobrowolnie przez użytkowników podczas logowania się na platformie Direct:

 • Imię i nazwisko,
 • Nazwa użytkownika.

 

Przetwarzanie danych przez Inter Trade Sp. z o.o

Dane użytkownika przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania działań związanych z użytkowaniem serwisu www oraz platformy Direct i obowiązującego nas prawa.

Inter Trade Sp. z o.o. nie przekazuje danych użytkowników innym osobom i podmiotom zewnętrznym. Wyjątek stanowią przypadki dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź użytkowania serwisu www.intertrade.com.pl niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

Wykorzystanie Cookies i Google Analytics na www.intertrade.com.pl

Nasz serwis korzysta z usług analizy i statystyk Google Analytics firmy Google Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki Cookie, umożliwiające analizę trendów dotyczących korzystania z naszej strony www.

Zgodnie z naszym zapotrzebowaniem Google używa danych z plików Cookies do generowania raportów nt. aktywności w naszym serwisie www.intertrade.com.pl. Adres IP wysyłany z przeglądarki użytkownika, związany z realizacją usługi Google Analytics, nie jest wykorzystywany i łączony przez Google Inc oraz Inter Trade Sp. z o.o. z innymi danymi.

Inter Trade Sp. z o. o. korzysta z danych otrzymanych przez Google Analytics i plików Cookies w celu:

 • analizy użytkowania podstron www.intertrade.com.pl,
 • dostosowania zawartości serwisu www.intertrade.com.pl do zainteresowań i preferencjiużytkowników,
 • wspierania działań bezpieczeństwa.

Wykorzystanie usługi Google Analytics jest zgodne z obowiązującymi warunkami Google Inc:

www.google.com/analytics/terms

www.google.com/intl/pl/policies/privacy

www.policies.google.com/technologies

 

Prawa użytkownika do informacji, edycji danych i odmowy

Użytkownik serwisu www.intertrade.com.pl może w każdym czasie zażądać przekazania informacji dotyczących:

 • jego danych przechowywanych przez Inter Trade Sp. z o. o.,
 • celu przechowywania danych,
 • źródła pochodzenia danych,
 • odbiorców jego danych.

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
W tym celu prosimy o zgłoszenie takowej informacji poprzez przesłanie e-maila na adres: daneosobowe@intertrade.com.pl.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane użytkowników w zależności od charakteru tych danych, przechowywane są w systemie KT Plus. Wszelkie działania inicjowane przez użytkownika w ramach strony www realizowane są zgodnie z wdrożoną w firmie Inter Trade Sp. z o. o. Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych oraz Polityką Bezpieczeństwa Serwisu WWW.

Dane wprowadzane w formularzu są bezpieczne i używane przez Inter Trade Sp. z o. o. tylko i wyłącznie w ramach realizacji potrzeb i wymagań użytkownika.