„Wdrożenie innowacji procesowej w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn w postaci elementów systemu B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) i B2B z technologią współkreowania wartości”

 

Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

 

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji początkowej polegającej na wdrożeniu w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn innowacji procesowej w postaci systemu informatycznego w typie B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) oraz moduł technologii współkreowania wartości systemu B2B.

 

Cel projektu: wdrożenie w firmie Inter Trade innowacji procesowej oraz nietechnologicznej innowacji marketingowej i organizacyjnej, która przyczyni się do zdynamizowania rozwoju działalności związanej z technologiami konstrukcji budowy maszyn.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 10.04.2019 r.

 

Wartość dofinansowania: 171 135,85 zł

Całkowita wartość projektu:  590 034,02 zł

„Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu”

 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Opis i cel projektu

 

W ramach projektu zostanie stworzone Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu, umożliwiające wprowadzenie innowacji procesowej, innowacji produktowych, innowacji organizacyjnej i marketingowej.

 

Projekt zostanie zrealizowany w 6 etapach obejmujących stworzenie:

 

  • stanowiska do projektowania i testowania układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych – mobilnego centrum diagnostyczno-serwisowego
  • stanowiska do wykonywania prototypów i wyrobów gotowych w technologii druku 3D
  • stanowiska wizualizacji i prezentacji rozwiązań utrzymania ruchu
  • stanowiska do gromadzenia, analizy i raportowania danych zdalnej diagnostyki
  • zestawu urządzeń do pomiaru efektywności rozwiązań własnych/obcych

 

Cel projektu: rozwój firmy Inter Trade poprzez wprowadzenie na rynek 4 innowacji. Wdrożenie projektu przyczyni się do rozwoju innowacyjności w sektorze MŚP, zapewni rozwój firmy Inter Trade, poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz wprowadzenie na rynek innowacji o charakterze procesowym, produktowym i nietechnologicznym.

 

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.06.2019 r.

 

Wartość dofinansowania: 695 946,00 zł

Całkowita wartość projektu:  2 411 410,08 zł