Pomiar parametrów sprężonego powietrza

<

Pomiar parametrów sprężonego powietrza

Jak zorganizować pomiar parametrów sprężonego powietrza?

Serwis Instalacji Pneumatycznych wspólnie z Serwisem Automatyki Przemysłowej zrealizował projekt, którego celem był dobór, montaż, konfiguracja czujników do pomiaru parametrów sprężonego powietrza (ciśnienie, przepływ, temperatura, punkt rosy).

 

W ramach tego projektu został przygotowany oraz skonfigurowany sterownik, dzięki któremu klient ma dostęp do danych historycznych oraz danych w czasie rzeczywistym dla wybranych parametrów.

 

Ma on dostęp do takich funkcji jak:

  • zdalne logowanie do serwisu Inter Trade,
  • wyświetlanie wizualizacji przez służby UR na dowolnym urządzeniu mobilnym (laptop, tablet, telefon),
  • datalogger danych na kartę SD,
  • export danych pomiarowych do SCADA Ignition po protokole OPC UA.

 

Rozwiązanie zbudowane zostało na produktach takich producentów jak WIKA, WAGO oraz CS Instruments i jest składową całego systemu, dzięki któremu klient gromadzi informację nt. mediów wykorzystywanych w swoim zakładzie.

 

Tak przygotowany system do pomiaru parametrów sprężonego powietrza daje użytkownikowi pełen obraz instalacji, pozwala kontrolować ilość potrzebnego i zużywanego medium, a to z kolei daje możliwość realnego wpływu na generowane koszty.

Galeria realizacji