Osuszanie sprężonego powietrza z nowym czynnikiem chłodniczym R513A o niskim GWP (Global Warming Potential)

12 października 2020

< Aktualności

Osuszacze sprężonego powietrza

Osuszanie sprężonego powietrza.

Kolejna rzecz, która właściwie przeprowadzona daje wiele korzyści w różnych aspektach, które to w konsekwencji sprowadzają się do kosztów, jakie ponosimy.

 

W zakresie funkcjonowania i wydajności samej instalacji niewłaściwe osuszanie powoduje wytrącanie się wody i tym samy dochodzi do:

  • korozji, a w jej wyniku z wtórnym zanieczyszczeniem powietrza cząstkami stałymi
  • zmniejszenia przekroju linii pneumatycznych oraz zwiększenia współczynnika tarcia powietrza o ich skorodowane powierzchnie
  • wypłukiwania smarów stałych z elementów składowych układu pneumatycznego powodując tym samym ich szybsze zużywanie się.

 

Aby tego uniknąć należy m.in. regularnie serwisować urządzenia.  Jednak wg obowiązujących przepisów serwisy osuszaczy muszą być przeprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie certyfikaty w zakresie F-Gazów.

 

Dodatkowo urządzenia, które zawierają powyżej 5t ekwiwalentu CO2  muszą być zgłoszone w Centralnym Rejestrze Operatorów.  W przeciwnym razie grożą za to wysokie kary pieniężne.

 

Poza tym użytkownicy osuszaczy zobowiązani są również do uiszczania opłat środowiskowych, ponieważ czynnik chłodniczy stosowany w tych urządzeniach jest substancją klasyfikowaną jako F-Gazy. Są to substancje chemiczne, które negatywnie wpływają na środowisko.  Produkcja i zużycie tych substancji ma znaczący wpływ na efekt cieplarniany.

 

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, które mogą generować koszty dla przedsiębiorstwa z tytułu użytkowania osuszaczy jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe działania, tak aby je zminimalizować.

 

Oferujemy m.in. pomoc w założeniu konta,  karty urządzeń, a także obsługę i prowadzenie dokumentacji urządzeń chłodniczych  w Centralnym Rejestrze Operatorów.

 

Nasi serwisanci posiadają wymagane wg przepisów certyfikaty niezbędne do obsługiwania (serwisu, napraw) urządzeń posiadających gazy cieplarniane.

 

Zapewniamy dobór sprawdzonych i najnowszych urządzeń do osuszania sprężonego powietrza.

 

W swojej ofercie posiadamy osuszacze chłodnicze z nowym czynnikiem chłodniczym R513A o niskim GWP (Global Warming Potential) marki Parker Hannifin, seria SPS 004 – 100 oraz PSE 120 – 1800.

 

Oprócz nowego czynnika chłodniczego R513A o niskim współczynniku GWP, który zastępuje R407C osuszacze te zapewniają dodatkowe korzyści tj:

  • niskie koszty eksploatacji,
  • niskie opłat za czynnik chłodniczy,
  • nowy interfejs sterownika,
  • większe możliwości łączności,
  • najnowocześniejsze komponenty.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy fachowców w zakresie tematu osuszania sprężonego powietrza skontaktuj się z nami.