Audyt pneumatyczny

< Rozwiązania

Po co detekcja nieszczelności?

 

Rosnące ceny energii spowodowały, że zakłady produkcyjne sprawdzają i analizują obszary, które generują największe koszty.

Jednym z takich obszarów na który możemy mieć wpływ jest sieć sprężonego powietrza.  Jako medium jest ono jednym z najdroższych. Powstające w instalacji wycieki, wynoszące średnio ok. 30% całego produkowanego powietrza, generują niepotrzebne koszty, które często rosną do pokaźnych kwot.

Aby zminimalizować te straty należy zidentyfikować, a w kolejnym kroku wyeliminować nieszczelności w instalacji pneumatycznej. We wskazaniu miejsc, w których dochodzi do wycieków sprężonego powietrza pomocna będzie detekcja nieszczelności.

 

Jak przebiega identyfikacja nieszczelności?

 

Podczas takiej usługi nasz serwis dokładnie sprawdza każdy element instalacji, począwszy od kompresorowni, a kończąc na elementach wykonawczych takich jak siłowniki, zawory czy zestawy przygotowania powietrza.

Każde zidentyfikowane miejsce wycieku zostaje oznaczone zawieszką, na której znajdują się informacje z identyfikacją maszyny, numerem wycieku oraz miejscem wycieku.

 

Zidentyfikowany wyciek sprężonego powierza i co dalej?

 

Detekcja nieszczelności kończy się podsumowaniem w postaci raportu, który zawiera zdjęciową identyfikację nieszczelnych miejsc. Pozwala to na szybkie odnalezienie wybranego miejsca na zakładzie oraz kontrole nad usuniętymi już nieszczelnościami. W raporcie zawarte są również informacje na temat kosztów jakie są ponoszone zarówno dla poszczególnego wycieku jak i całości przebadanego obszaru.

W kolejnych krokach możemy przedstawić ofertę na te elementy pneumatyki, które wymagają wymiany oraz zaproponować rozwiązania, które mogą znacząco podnieść sprawność instalacji pneumatycznej. Po akceptacji nasz serwis może przystąpić do wymiany, instalacji wybranych elementów, rozwiązań.

Realizacje

Audyt pneumatyczny

Utrzymywanie przemysłu w ruchu to nasza specjalność

Zobacz realizacje, które przyniosły korzyści naszym klientom

Wyślij zapytanie