CO JEST DLA NAS WAŻNE

 

Wspólnie wypracowane WARTOŚCI, które definiują nas jako organizację.
Dają nam pewność, że dokonując wyborów kierujemy się tymi samym zasadami w obrębie całej firmy,
niezależnie od zajmowanego stanowiska.

 

 

   WSPÓŁPRACA

 • budujemy partnerskie relacje zarówno wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem,
 • wspieramy klientów w rozwiązywaniu ich problemów a także wspólnie rozwiązujemy nasze wewnętrzne problemy,
 • wykorzystujemy potencjał każdego z nas, wspierając się w osiąganiu wspólnych celów,
 • niezależnie od rodzaju pracy, którą każdy z nas wykonuje, możemy liczyć na siebie nawzajem,
 • tworzymy silny zespół, aby móc efektywnie realizować nasze zadania i współpracować z klientem.

ZAANGAŻOWANIE
i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • każdy z nas angażując się w swoją pracę, podejmuje decyzje z nią związane i bierze za nie odpowiedzialność,
 • wierzymy, że odpowiedzialne realizowanie indywidualnych zadań, wpływa na działalność firmy we wszystkich obszarach,
 • każdy z nas angażuje się w działania, mające na celu zaspokajanie potrzeb klienta,
 • naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie i indywidualne podejście do każdego tematu.

    SZACUNEK

 • budowane przez nas relacje oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • poprzez codzienne działania wzmacniamy swoją wiarygodność na zewnątrz i wewnątrz firmy,
 • każdemu okazujemy szacunek, niezależnie od zajmowanej pozycji,
 • szanujemy odmienne poglądy i potrzeby klientów oraz współpracowników,
 • traktujemy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani,
 • nie oceniamy tego, jacy jesteśmy, ważne jest to, co robimy i  jakie osiągamy efekty.

   PROFESJONALIZM

 • nasz profesjonalizm oparty jest na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników,
 • dzieląc się swoją wiedzą techniczną z klientem, zapewniamy mu kompleksową obsługę i realizowanie różnorakich potrzeb,
 • stale podnosimy jakość naszej pracy,
 • efektywnie wykorzystujemy swoje zasoby (np. czas, wiedzę, umiejętności) i optymalizujemy funkcjonujące procesy,
 • dokładnie analizujemy stawiane przed nami zadania, tak, aby dopasować najlepsze rozwiązanie.

   ROZWÓJ

 • stale stawiamy sobie nowe, ambitne cele,
 • podnosimy swoje kwalifikacje, by oferować coraz lepsze rozwiązania dla naszych klientów,
 • nie ustajemy w poszukiwaniu rozwiązań skomplikowanych problemów,
 • cenimy kreatywność i innowacyjne podejście,
 • nasza firma rozwija się dzięki inicjatywie naszych pracowników.
Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.