POLITYKA PERSONALNA

Nadrzędnym celem polityki pracy Inter Trade Sp. z o.o. jest:

  • realizacja strategii Spółki poprzez budowanie odpowiednich kompetencji pracowników,
  • tworzenie rzetelnego zespołu realizującego zadania najwyższej jakości,
  • dbałość o rozwój kadry.
 
Firma stara się w pełni wykorzystać wiedzę techniczną, możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób, miedzy innymi poprzez stworzenie warunków pracy umożliwiających rozwój i innowacyjność. Pracownicy czują się docenieni i zmotywowani do pracy dzięki odpowiedniemu systemowi wynagradzania , premiowania, atmosferze pracy.  Wiedzą, że realizując własne, systematycznie określane cele, realizują globalną strategię rozwoju Inter Trade Sp. z o.o.

Zamiarem Inter Trade Sp. z o.o. jest zbudowanie zespołu pracowników, których cechowałaby lojalność, zaangażowanie i współpraca. Obecnie w firmie ważne jest odpowiednie wykorzystanie wiedzy technicznej, zdolności, rzetelności pracowników spółki do budowania przyszłości firmy. Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do procesu rekrutacji nowych oraz podnoszenia kwalifikacji zatrudnionych osób. Atutem firmy jest fachowość oraz doświadczenie pracowników.

Firma Inter Trade Sp. z o.o. z roku na rok zwiększa potencjał kapitału ludzkiego. Profesjonalizm zespołu to efekt stabilnego zatrudnienia i znikomej rotacji kadr. Wszyscy pracownicy dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi stanowią dobrze zmotywowany zespół  co wpływa w znaczący sposób na efektywność ich pracy, jak i na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej. W temacie kultury organizacyjnej Inter Trade  kieruje się przyjętym systemem norm i wartości. Przede wszystkim wspierany jest rozwój kompetencji, poszerzanie wiedzy technicznej, umiejętności i doświadczenia. Kwalifikacje koordynatorów i pracowników bezpośrednio przekładają się na sprawność i efektywność działań organizacji. Spółka ceni pracę zespołową, współuczestnictwo w rozwiązywaniu zadań, projektów, określaniu odpowiedzialności. Duży nacisk kładzie się na jakość pracy. Działania te wymagają wysokich kwalifikacji załogi i ciągłego doskonalenia zawodowego. Sprzyja temu dobra atmosfera mająca  ogromne znaczenie jako czynnik określający warunki pracy.
Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.