Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Zintegrowane zarządzanie przy wykorzystaniu ICT – dynamiczny rozwój INTER TRADE Sp. z o.o."

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.04-00-D69/09-00

Wartość projektu : 305.000 zł
Wartość dofinansowania : 150.000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

                                                                                                                                                         

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.