Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Inter Trade sp. z o.o. na rynku usług handlu elementami technicznymi, poprzez wdrożenie kompleksowego systemu B2B”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-054/11-00

Projekt polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego wraz z zespołem interfejsów umożliwiających wymianę danych, informacji i wiedzy pomiędzy Partnerami. Celem jest stworzenie narzędzia integrującego programy informatyczne współpracujących firm. Powstały system automatyzuje obieg dokumentów a przez to w znaczący sposób obniża koszty obsługi, skraca czas ewidencji zdarzeń gospodarczych, zmniejsza liczbę potencjalnych pomyłek i poprawia jakość obsługi klientów.

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Beata Konopka
tel.  032/743 56 70
fax. 032/743 76 99
bkonopka@intertrade.com.pl

Linki:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.