Dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma Inter Trade Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospoarczej,  pt.: ” Wdrożenie innowacji procesowej w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn w postaci elementów systemu B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) i B2B z technologią współkreowania wartości„.


Opis i cel projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji początkowej polegającej na wdrożeniu w Centrum Technologii i Konstrukcji Maszyn innowacji procesowej w postaci systemu informatycznego w typie B2E (zarządzanie produkcją wspomagane internetem rzeczy) oraz moduł technologii współkreowania wartości systemu B2B.

Celem projektu jest wdrożenie w firmie Inter Trade innowacji procesowej oraz nietechnologicznej innowacji marketingowej i organizacyjnej, która przyczyni się do zdynamizowania rozwoju działalności związanej z technologiami konstrukcji budowy maszyn.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 10.04.2019 r.

 

Wartość dofinansowania: 171 135,85

Całkowita wartość projektu:  590 034,02

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż nasza firma Inter Trade Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, pt.: ” Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu„.


Opis i cel projektu:

W ramach projektu zostanie stworzone Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu, umożliwiające wprowadzenie innowacji procesowej, innowacji produktowych, innowacji organizacyjnej i marketingowej, nie stosowanych w skali kraju dłużej niż 3 lata.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy Inter-Trade sp. z o.o. na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Okres realizacji projektu:

01.10.2016 – 30.06.2019.

 

Wartość dofinansowania: 698 946,00 zł

Całkowita wartość projektu: 2 418 790,08 zł

                  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Zintegrowane zarządzanie przy wykorzystaniu ICT – dynamiczny rozwój INTER TRADE Sp. z o.o."

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.02.04-00-D69/09-00

Wartość projektu : 305.000 zł
Wartość dofinansowania : 150.000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

                                                                                                                                                         

Działanie 6.1

Firma Inter Trade otrzymała dofinansowanie na realizację 1 etapu działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

„Dotacje na innowacje"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Inter Trade sp. z o.o. na rynku usług handlu elementami technicznymi, poprzez wdrożenie kompleksowego systemu B2B”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-054/11-00

Projekt polega na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego wraz z zespołem interfejsów umożliwiających wymianę danych, informacji i wiedzy pomiędzy Partnerami. Celem jest stworzenie narzędzia integrującego programy informatyczne współpracujących firm. Powstały system automatyzuje obieg dokumentów a przez to w znaczący sposób obniża koszty obsługi, skraca czas ewidencji zdarzeń gospodarczych, zmniejsza liczbę potencjalnych pomyłek i poprawia jakość obsługi klientów.

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Beata Konopka
tel.  032/743 56 70
fax. 032/743 76 99
bkonopka@intertrade.com.pl

Linki:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Nowoczesne i efektywne zarządzenie w Inter Trade - zakup kompleksowych usług doradczych"

Wartość projektu : 183.000 zł
Wartość dofinansowania : 75.000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2007-2013

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Sektorowy Program Operacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Działanie 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.


„Opracowanie dokumentów niezbędnych dla rozwoju Inter Trade sp. z o.o.”


Wartość projektu : 66.000,00 zł

Wartość dofinansowania : 33.000,00 zł

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.