ISO 9001

ISO 9001
23 listopada 2005 roku firma Inter Trade Sp. z o.o. uzyskała certyfikat nr FS 500654, nadane przez firmę BSI Management Systems i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001:2000 w zakresie:

Kompleksowego zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłowych w elementy niezbędne do bieżącego utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, produkcji taśm i pasów napędowych, prowadzenia magazynów depozytowych oraz doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych. 

POLITYKA JAKOŚCI
Strategicznym celem Inter Trade sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości jest pozyskiwanie i kompleksowa obsługa klientów z segmentu przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie doradztwa technicznego i dostaw materiałów technicznych niezbędnych do bieżącego utrzymania ruchu tych zakładów. Pozyskanie jak największej ilości Odbiorców, związanie ich z firmą Inter Trade sp. z o. o na zasadzie Umów współpracy, tworzenia stanów magazynowych uwzględniających konkretne potrzeby Odbiorców, przejmowanie zaopatrzenia w artykuły techniczne na zasadzie outsourcingu, przekazywanie klientom wiedzy o najnowszych rozwiązaniach technicznych oraz ciągłe doskonalenie oferty, zarówno w zakresie jakości towarów, kompleksowości oferty, jak i bieżącej obsługi, to główne kierunki działania i rozwoju firmy. W celu osiągnięcia powyższych zadań prowadzimy lub zamierzamy prowadzić następujące działania: 

W zakresie jakości obsługi:
Osobiste wizyty Przedstawicieli Handlowych na bieżąco monitorujących potrzeby naszych Odbiorców, poznających specyfikę działania poszczególnych Przedsiębiorstw i dostosowujących do niej ofertę handlową, maksymalne wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu informacji, ustawienie strony internetowej jako platformy wymiany wszelkich informacji i dokumentów, nieustanne dążenie do minimalizacji czasu niezbędnego do obsługi naszych Odbiorców.

W zakresie kompleksowości oferty:
Ciągłe rozszerzanie oferty handlowej, zarówno w zakresie poszukiwania nowych Dostawców i Producentów już oferowanych towarów, jak i w zakresie poszerzania o nowe produkty i usługi ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, innowacyjności i potrzeb naszych Odbiorców. 

W zakresie doradztwa technicznego:
Nieustanne podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników w zakresie zagadnień technicznych oferowanych asortymentów, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych i możliwości zastosowania ich u naszych Odbiorców, organizowanie szkoleń dla służb technicznych naszych Odbiorców, wykorzystanie Internetu do udostępnienia i przesyłania informacji technicznych o towarach, opracowanie katalogów zawierających dane techniczne, wydawanie publikacji zawierających porady techniczne i nowości w ofercie Inter Trade sp. z o.o.

W zakresie dostępności towarów:
Tworzenie stanów magazynowych towarów dla poszczególnych Odbiorców z uwzględnieniem ich określonych potrzeb ilościowych i jakościowych, a także ich dostępności poprzez system magazynów depozytowych.

W zakresie zadowolenia naszych Odbiorców:
Nieustanne monitorowanie potrzeb i stopnia zadowolenia naszych Klientów mające na celu podnoszenie jakości naszej współpracy, system bonusów i nagród dla naszych Odbiorców za długotrwałą współpracę, tworzenie pozytywnego wizerunku firmy poprzez wspieranie organizacji charytatywnych i kulturalnych, co powoduje pośredni współudział naszych Odbiorców w tych inicjatywach.

W zakresie ochrony środowiska:
Minimalizację negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko, stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników, unikanie współpracy z dostawcami, których działalność powoduje degradacją środowiska naturalnego, wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę środowiska oraz przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących środowiska.
Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.